9
από Γρηγορόπουλος Γ., Περδικάρης Κ., Φίλιππας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Γρηγορόπουλος Γ., Δάβαρη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία
19
από Γρηγορόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση ημερίδας
20
από Γρηγορόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1928
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού