1
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΔΕΗ Σύλ. Διπλ. Μηχ., ΤΕ Πτολεμαϊδας...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
2
από Ανδριώτης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΕΗ - Σύλ. Διπλ. Μηχ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΕΗ - Σύλ. Διπλ. Μηχ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
4
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΕΗ - Σύλ. Διπλ. Μηχ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΕΗ - Σύλ. Διπλ. Μηχ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΕΗ - Σύλ. Διπλ. Μηχ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
7
από Ανδριώτης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΕΗ - Σύλ. Διπλ. Μηχ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΔΕΗ - Σύλ. Διπλ. Μηχ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΔΕΗ - Σύλ. Διπλ. Μηχ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού