1
από Παπαστεργίου Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
2
από Ακαντζιλιώτης Σπυρίδων
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
3
από Τάνης Βασίλειος, Μπίρτσης Αντώνιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
4
από Κιάτος Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΔΠΘ - Τμ.ΗΜ & Μηχ.Υπολογιστών...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
5
από Μινέτου Ιωάννα, Εμμανουηλίδου Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
6
από Ματάμη Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
7
από Βουδρισλή Μαρίνα-Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
8
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
9
από Καρατσώρη Θεανώ
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
10
από Αναστόπουλος Στυλιανός Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
11
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Οικοδομικών Υλικών...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
12
από Βενιεράκης Μανώλης, Ζάχος Θεόφιλος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
13
από Ασπιώτη Ιωάννα - Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
14
από Μπουρλή Β., Παπαζήκος K.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
15
από Παππά Αθηνά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
16
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Βιβλίο
18
από Μπουγιουκλής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
19
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΠΘ...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

20
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο