1
από Παπαστεργίου Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
2
από Ακαντζιλιώτης Σπυρίδων
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
3
από Βουδρισλή Μαρίνα-Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
4
από Μινέτου Ιωάννα, Εμμανουηλίδου Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
5
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
6
από Καρατσώρη Θεανώ
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
7
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Οικοδομικών Υλικών...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
8
από Ασπιώτη Ιωάννα - Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
9
από Βενιεράκης Μανώλης, Ζάχος Θεόφιλος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
10
από Μπουρλή Β., Παπαζήκος K.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Βιβλίο
12
από Μπουγιουκλής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
13
από Παππά Αθηνά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
14
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
15
από Σοφοτάσιου Πολυτίμη
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ.- Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος...

Διπλωματική Εργασία
16
από Κασνή Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
17
από Παπαδοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
18
από Αντωνίου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Διαχείρισης & Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων...

Διπλωματική Εργασία
19
από Γρηγορένα Μ., Μιχαηλίδου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΑΜ - Τομ.Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού...

Διπλωματική Εργασία
20
από Χριστοδουλάκη Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία