1
από Αβραάμ Ε., Γερμανίδης Π., Παπαδάκης Στάμος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών...

Διπλωματική Εργασία
2
3
από Μουράτ Μ., Μεχμέτ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών...

Διπλωματική Εργασία
4
από Δεμερτζής Α., Ντόκος Δ., Θεοδωρίδης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών...

Διπλωματική Εργασία
8
από Φραντζέσκου Α., Παύλου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών...

Διπλωματική Εργασία
9
από Βασιλείου Δ., Βαρελόπουλος Ι., Χουλιάρας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών...

Διπλωματική Εργασία
10
από Λαζίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών...

Διπλωματική Εργασία
11
από Αυδής Σ., Κοντομήτρος Χ., Σκούρος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών...

Διπλωματική Εργασία
12
από Λιάσκας Ι., Μακρόπουλος Π., Χελιδώνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών...

Διπλωματική Εργασία
13
από Κωνσταντίνου Σ., Τσορμπατζούδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών...

Διπλωματική Εργασία
14
από Σίδερης Κωνσταντίνος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών....

Βιβλίο