1
από Χριστοδουλάκη Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
2
από Τσελέπη Αννέτα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
3
από Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
4
από Θεοδοσιάδης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
6
από Μιχαηλίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
7
από Κωστή Ε.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
8
από Νικηφορίδης Παρασκευάς
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
9
από Δαμιανός Ι., Μπέη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
10
από Γκούμα Μ., Κατσαντρίδου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
11
από Ξανθοπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εφηρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία