1
από Κούδας Σωτήριος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
2
από Μπασδέκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
3
από Μπρης Θ., Στοϊμενίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών - Εργ.Α'Συγκοινωνιακής Τεχνικής...

Διπλωματική Εργασία
4
από Φυλακτάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
5
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
6
από Λιούτας Ευάγγελος, Τραϊανός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
7
από Νταϊλιάνα Παρασκευή, Σερίφη Κλεοπάτρα
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
8
από Αϊντήν Μ., Σερκάν Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
9
από Βασιλάκης Β., Ζαχαρός Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
10
από Ζερμάν Ν., Τασόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών - Εργ.Α'Συγκοινωνιακής Τεχνικής...

Διπλωματική Εργασία
11
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
12
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών - Εργ.Β'Συγκοινωνιακής Τεχνικής...

Διπλωματική Εργασία
13
από Τσετίνη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών - Εργ.Β'Συγκοινωνιακής Τεχνικής...

Διπλωματική Εργασία
14
από Γυφτάκη Ευσταθία
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
15
από Μιχούδη Μ., Κουτσογιάννη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
16
από Στράντζαλης Ν., Κατσαρός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
17
από Δουλγκερίδης Ε.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών...

Διπλωματική Εργασία
18
από Νιζάμ Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών - Εργ.Β'Συγκοινωνιακής Τεχνικής...

Διπλωματική Εργασία
19
από Χριστοπούλου Παρασκευή
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών - Εργ.Α'Συγκοινωνιακής Τεχνικής...

Διπλωματική Εργασία
20
από Ανθής Θ., Νικολαϊδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων & Μεταφορών - Εργ.Β'Συγκοινωνιακής Τεχνικής...

Διπλωματική Εργασία