1
από Σιαμίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων...

Διπλωματική Εργασία
2
από Νικολούδης Κ., Παναγιώτου Ι., Ποντίκας B.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων...

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων...

Διπλωματική Εργασία