1
από Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνου
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ - Τομ. Μαθηματικων, Προγραμματισμου & Γενικων Μαθημάτων - Εργ. Οργάνωσης...

Διπλωματική Εργασία
2
από Αλεξάνδρου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ - Τομ. Μαθηματικων, Προγραμματισμου & Γενικων Μαθημάτων - Εργ. Οργάνωσης...

Διπλωματική Εργασία
3
από Καλούδα Α., Μυτιληναίος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ - Τομ. Μαθηματικων, Προγραμματισμου & Γενικων Μαθημάτων - Εργ. Οργάνωσης...

Διπλωματική Εργασία