1
από Αποστολίδης Σεραφείμ
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
2
από Κοσμαδάκης Ε., Ταντανόζης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
3
από Δασκαλάκης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
4
από Κεραμιτσόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
5
από Κολιόπουλος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων...

Διπλωματική Εργασία
6
από Καλαϊτζίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
7
από Αγγελίδου Ζ., Βαρελίδου Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
8
από Παντελόπουλος Κ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
9
από Παπαϊωάννου Π., Μουργόπουλος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
10
από Βερβιτσιώτης Ν., Παπαλάμπρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
11
από Γεωργόπουλος Δ.Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων...

Διπλωματική Εργασία
12
από Πλατσούκας Σ.Α., Δουφεξής Α.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων...

Διπλωματική Εργασία
13
από Κωστόπουλος Ε., Κώτσης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
14
από Σταματάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
15
από Δημητρίου Β.Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
16
από Καλογεροπούλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
17
από Μαυρογιάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
18
από Χατζηιωάννου Κ., Χατζησταματίου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
19
από Καραμαλέγκος Ν., Μαλιαρού Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
20
από Γαβαλάς Δ.Γ., Παλαιοθόδωρος Β.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία