1
από Αποστολίδης Σεραφείμ
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
2
από Αγγελίδου Ζ., Βαρελίδου Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
3
από Παπαϊωάννου Π., Μουργόπουλος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
4
από Βερβιτσιώτης Ν., Παπαλάμπρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
5
από Σταματάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
6
από Μαυρογιάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
7
από Ταγκάλης Π., Κούρταλης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
8
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Τεχνικής Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία