1
από Παυλάτος Κ., Σωτηρόπουλος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Σχεδιασμού & Κατασκευής Δομικών Εργων - Εργ.Οπλισμένου Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
2
από Περδικάκης Σ., Ορφανάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Σχεδιασμού & Κατασκευής Δομικών Εργων - Εργ.Οπλισμένου Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
3
από Μπάκουλη Κ., Παντής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Σχεδιασμού & Κατασκευής Δομικών Εργων - Εργ.Οπλισμένου Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
4
από Γκαγκούσης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Σχεδιασμού & Κατασκευής Δομικών Εργων - Εργ.Οπλισμένου Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία