1
από Γλένης Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΔΠΘ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
2
από Καρτσώνη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
3
από Αργυρέλλης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
4
από Δίου Π., Πολλαετίδου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
5
από Δημουλά Α.Δ., Μαγκονάκη Μ.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
6
από Αναγνωστόπουλος Ν., Αποστολίδης Μ., Πάτρα O.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΠΘ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία