4
από Δάλλας Σ.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Μελέτη
5
από Δάλλας Σ., Έξαρχος Μ., Δεληγιώργης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
6
από Μαρκάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Δάλλας Σ....

Βιβλίο