Δήμος Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας ήταν δήμος της περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιελάμβανε την Κέρκυρα και τα Διαπόντια νησιά. Συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Κερκυραίων, Θιναλίου, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων, Φαιάκων, Λευκιμμαίων, Κασσωπαίων, Εσπερίων, Αχιλλείων, Αγίου Γεωργίου, Μελιτειέων και Κορισσίων και των κοινοτήτων Ερεικούσης, Μαθρακίου και Οθωνών. Η έκταση του ήταν 613,63 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 102.071 κάτοικοι, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 (109.537 κάτοικοι ήταν το 2001). Έδρα του Δήμου ήταν η πόλη της Κέρκυρας.

Το 2019, με τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο Δήμος Κέρκυρας διαιρέθηκε σε τρεις μικρότερους, το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη, το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με έδρα την πόλη της Κέρκυρας και το Δήμο Νότιας Κέρκυρας με έδρα τη Λευκίμμη. Παρέχεται από τη Wikipedia
1
από Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δήμος Κέρκυρας...

Εισήγηση συμποσίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Δήμος Κέρκυρας...
Περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
από Μητροπία Μαίρη, Στανέλλος Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Δήμος Κέρκυρας...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Μελέτη
6
...Δήμος Κέρκυρας...

Μελέτη
7
...Δήμος Κέρκυρας...

Μελέτη
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Ελληνικό ICOMOS, ΤΕΕ - Τμήμα Κέρκυρας, Δήμος Κέρκυρας...
Το πλήρες κείμενο

12
από Αλεκτορίδου Βάντα, Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Δήμος Κέρκυρας...

Μελέτη
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Δήμος Κέρκυρας...

Ημερίδα
15
από Αλεκτορίδου Βάντα, Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Δήμος Κέρκυρας...

Μελέτη
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Δήμος Κέρκυρας-Γραφείο Παληάς Πόλης...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δήμος Κέρκυρας...

Βιβλίο
20
...Δήμος Κέρκυρας...

Βιβλίο