Δήμος Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων είναι δήμος της Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (τ. Νομός) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έδρα του δήμου είναι η πόλη της Πάτρας από την ημέρα της σύστασής του, το 1835, έως σήμερα. Παρέχεται από τη Wikipedia
1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών...

Μελέτη
3
από Μηλιώνης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Δήμος Πατρέων...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ...

Βιβλίο
8
από Αντωνόπουλος Α., Τσιγάρας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Δήμος Πατρέων Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (Α.Δ.Ε.Π.)...

Βιβλίο
9
...Δήμος Πατρέων Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (Α.Δ.Ε.Π.)...

Βιβλίο
10
...Δήμος Πατρέων Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (Α.Δ.Ε.Π.)...

Βιβλίο
11
από Παπαδάτου - Γιαννοπούλου Χαρά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών...

Μελέτη
12
...Δήμος Πατρέων Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (Α.Δ.Ε.Π.)...

Μελέτη
14
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ...

Μελέτη
15
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Δήμος Πατρέων...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Δήμος Πατρέων...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Δήμος Πατρέων...

Σεμινάριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Δήμος Πατρέων...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Δήμος Πατρέων...

Βιβλίο