2
από Πουλημένος Γρηγόρης, Δανιήλ Μ., Πρόιος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Δανιήλ Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
4
από Λέκκας Δανιήλ Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού