1
από Δεμίρη Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
2
από Δεμίρη Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Δεμίρη Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
από Δεμίρη Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Διπλωματική Εργασία