9
από Λουκάκης Π., Βλάχος Σ., Σιδέρη Ο., Δεμαθάς Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
12
από Μπαζού Φ., Ράμμος Ι., Δεμαθάς Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
13
από Δεμαθάς Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο
Λήψη πλήρους κειμένου

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από Δεμαθάς Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Αμίν Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Δεμαθάς Ζ....

Βιβλίο