1
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
7
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

15
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού