1
από Δημητρίου Ι., Χαλβαντζή Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
11
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
15
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
16
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Παπαθανασιάδης Τ., Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Παπαθανασιάδης Τ., Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού