8
από Δημητρίου Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Δημητρίου Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Δημητρίου Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας