1
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π., Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
10
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
15
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
17

Φυλλάδιο
18
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διδακτορική Διατριβή
19

Βιβλίο