2
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π., Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
9
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
10
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
14
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
16

Φυλλάδιο
17
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διδακτορική Διατριβή
18

Βιβλίο