1
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
2

Βιβλίο
3
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
4
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
5

Βιβλίο
6
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
7
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8

Βιβλίο
9
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή
10
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
11
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
12
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
13
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
14
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
16
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
17
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
18
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
19
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
20
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο