10
από Διάμεσης Σπύρος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
11
από Διάμεσης Σπύρος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Διάμεσης Σπύρος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Διάμεσης Σπύρος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Λεξικό
14
από Διάμεσης Σπύρος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
15
από Διάμεσης Σπύρος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
16
από Διάμεσης Σπύρος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Λεξικό
18
από Διάμεσης Σπύρος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Λεξικό
20
από Διάμεσης Σπύρος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Λεξικό