7
από Ζερβός Α., Διακουλάκη Δανάη, Σαραφίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Διακουλάκη Δανάη, Κουμούτσος Νικόλαος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Διακουλάκη Δανάη, Κουμούτσος Νικόλαος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου