1
από Διαμαντάρας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
από Διαμαντάρας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Διαμαντάρας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Διαμαντάρας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου