16

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Διαμαντής Ι., Μπέλλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Εισήγηση ημερίδας
18
από Διαμαντής Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Εισήγηση ημερίδας
19
από Μαρίνος Π., Διαμαντής Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
20
από Διαμαντής Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή