1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος...
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Ημερίδα
3
από Τσακανίκα - Θεοχάρη Ελευθερία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Τσουκαλά Βασιλική Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Μπούρα Αγγελική Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Καρύδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Φράγκου Μαριλένα Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Κίτσιου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Κωστοπούλου-Καραντανέλλη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Σαμπατακάκης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας