2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Διεθνής Ενωση Αρχιτεκτόνων (UIA) Ελληνικό Τμήμα...
Τα πρακτικά της εκδήλωσης

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Διεθνής Ενωση Αρχιτεκτόνων (UIA)...
Το πλήρες κείμενο

Συμπόσιο
6
...Διεθνής Ενωση Αρχιτεκτόνων (UIA) Ελληνικό Τμήμα...

Ημερίδα