1
Αρχιτέκτονες: Δοξιάδης Κωνσταντίνος, Σκέπερς Κ.
Διεύθυνση: Πόρτο Ράφτη, Αγιος Σπυρίδων

Κτίριο
2
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
3
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
4
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
5
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
6
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
7
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α., Παπαϊωάννου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
8
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
9
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
10
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
11
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Συνέδριο
12
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
13
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
14
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
15
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
16
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α., Douglas Truman B.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
18
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
19
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο