1
από Δρίγκας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
3
από Δρίγκας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
5
από Δρίγκας Αθανάσιος, Παρδαλάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο