1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών...

Βιβλίο
2
από Τόλιας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών...

Βιβλίο
4
από Χατζηδάκης Μανώλης, Δρακοπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών...

Ημερίδα
6
από Βαξεβάνογλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών...

Βιβλίο
7
από Τσοτσορός Σ.Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών...

Βιβλίο
8
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών...

Ημερίδα
10
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών - Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών...

Σεμινάριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών...

Σεμινάριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών...

Συνέδριο