1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΚΑ...

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΚΑ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΚΑ...

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΕΚΑ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΕΚΑ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΕΚΑ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΕΚΑ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
8
από Χατζής Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΚΑ...

Φυλλάδιο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΚΑ...

Ημερίδα
12
...ΕΚΑ...

Διημερίδα