Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

right|250px|thumb|Το λογότυπο του ΕΛΟΤ Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.) (αγγλ. Hellenic Organization for Standardization S.A.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκε το 1976 με έδρα την Αθήνα σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 372/1976. Από το 1997, ο ΕΛ.Ο.Τ. λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία βάσει του Νόμου 414/96 και του Προεδρικού Διατάγματος 155/1997. Ο ΕΛ.Ο.Τ. χρηματοδοτείται από το κράτος, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και πέντε μέλη. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από τη δράση των Τεχνικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που έχουν συσταθεί και λειτουργούν επικουρικά προς το έργο του ΕΛ.Ο.Τ. και αριθμούν περισσότερα από 1000 μέλη . Παρέχεται από τη Wikipedia
1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΕΛΟΤ...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΕΛΟΤ...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...ΕΛΟΤ...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...ΕΛΟΤ...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΕΛΟΤ...

7
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΛΟΤ - ΤΕΕ - ΤΕ21...
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΕΛΟΤ...
Το πλήρες κείμενο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Πρότυπα ΕΛΟΤ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
10
από Τσανάκας Δημήτριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ)-Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Τσερεμέγκλη Αλεξάνδρα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ)-Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Κουτεντάκης Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ)-Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Πρότυπα ΕΛΟΤ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Ημερίδα