1
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1925...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1926...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1908...

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1904...

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
8
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1902...

Μηχανικός
9
Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
11
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1923...

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1892...

Μηχανικός
13
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
14
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
15
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
16
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1910...

Μηχανικός
17
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1916...
Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά

Μηχανικός
18
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1900...

Μηχανικός
19
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...

Μηχανικός
20
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...

Μηχανικός