1
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...

Μηχανικός
5
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...

Μηχανικός