1
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1925...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1925...

Μηχανικός