1
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1926...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1926...

Μηχανικός