1
Μηχανολόγος Μηχανικός
...ΕΜΠ Ελλάδα 1905...

Μηχανικός
2
Μηχανικός
...ΕΜΠ Ελλάδα...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Ελλάδα 1928...

Μηχανικός
4
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
...ΕΜΠ Ελλάδα 1897...
Η φωτογραφία του Μιχαήλ Οικονόμου

Μηχανικός