1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής...
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής...
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής...
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής...
Το πλήρες κείμενο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής...

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής...
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο