1
από Κρεμμυδας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΜΠ - Τμ.ΗΜ - Τομ.Ηλεκτρικής Ισχύος...

Διπλωματική Εργασία
2
από ΜΠΟΛΙΑΡΗΣ ΠΡΟ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΕΜΠ - Τμ.ΗΜ - Τομ.Ηλεκτρικής Ισχύος...

Διπλωματική Εργασία
3
από Χριστόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΕΜΠ - Τμ.ΗΜ - Τομ.Ηλεκτρικής Ισχύος...

Διπλωματική Εργασία
4
από Καραγιάννη Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΕΜΠ - Τμ.ΗΜ - Τομ.Ηλεκτρικής Ισχύος...

Διπλωματική Εργασία
5
από ΜΠΛΟΚΟΣ ΙΩΑ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΕΜΠ - Τμ.ΗΜ - Τομ.Ηλεκτρικής Ισχύος...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΕΜΠ - Τμ.ΗΜ - Τομ.Ηλεκτρικής Ισχύος...

Διημερίδα
7
από ΜΙΧΟΣ ΔΗΜ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΕΜΠ - Τμ.ΗΜ - Τομ.Ηλεκτρικής Ισχύος...

Διπλωματική Εργασία
8
...ΕΜΠ - Τμ.ΗΜ - Τομ.Ηλεκτρικής Ισχύος...

Βιβλίο
9
από Καρακατσάνης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΜΠ - Τμ.ΗΜ - Τομ.Ηλεκτρικής Ισχύος...

Διπλωματική Εργασία
10
από Βλοντάκης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΜΠ - Τμ. ΗΜ - Τομ. Ηλεκτρικής Ισχύος...

Διπλωματική Εργασία
11
από Χάλαρης Περής
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΜΠ - Τμ.ΗΜ - Τομ.Ηλεκτρικής Ισχύος...

Διπλωματική Εργασία