1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας και Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου...

Ημερίδα
2
από Καπακλής Χρήστος., Κάππας Κωνσταντίνος.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας....

Διπλωματική Εργασία
3
...ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας....

Διπλωματική Εργασία
4
...ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας....

Διπλωματική Εργασία
5
από Αποστολόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας....

Διπλωματική Εργασία
6
...ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας...

Διπλωματική Εργασία
7
από ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας...

Διπλωματική Εργασία
8
από ΜΗΛΑΣ ΑΝΑ., ΣΠΥΡΑΚΗ ΕΛΕ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας....

Διπλωματική Εργασία
9
από Δουρίδα Νίκη, ΡΑΜΦΟΣ ΔΗΜ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας....

Διπλωματική Εργασία