1
από Γιαννάκου Αμαλία
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
2
από Ανδρέου Παναγιώτης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
3
από Γεωργόπουλος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
4
από Δημητρός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
5
από Ζευγίτης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
6
από Μουτάφης Ι., Μπακαβέλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
7
από Δημητρέλλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
8
από Ισαριώτου Ευγ., ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΩΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
9
από Ιωάννου Αρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
10
από ΠΕΤΡΑΣ ΑΧΙ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
11
από ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
12
από Καψή Δ., Μπάμπαλης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
13
από Αντωνιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
14
από Ζευγώλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Βιβλίο
15
από Παναγιωτόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διδακτορική Διατριβή
16
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Συνέδριο
17
από Αποστολίδης Ν. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Βιβλίο
18
από Ανδρουλακάκη Α., Δημάκη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
19
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διδακτορική Διατριβή
20
από Μπαμπίλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία