1
από Καραούλας Νικόλαος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΜΠ - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Επιστημών...

Διπλωματική Εργασία
2
από Κουτσαυτίκης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΕΜΠ - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Επιστημών...

Διπλωματική Εργασία
3
από Ντασκαγιάννη Ευθυμία.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΕΜΠ - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Επιστημών...

Διπλωματική Εργασία
4
από ΚΟΤΣΩΛΗ ΣΤΕ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΜΠ - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Επιστημών....

Βιβλίο
5
από ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΜΠ - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Επιστημών....

Διπλωματική Εργασία
6
από Μπάτρα Παρασκευή Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΜΠ - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Επιστημών....

Διπλωματική Εργασία
7
από Σκουμπούρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΕΜΠ - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Επιστημών...

Διπλωματική Εργασία