1
από Μπιλάλης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργ. Ναυπηγικής...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Ναυτικής Μηχανολογίας...

Συνέδριο
3
από Τάσιος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
4
από Κιοσσέ Ευγενία Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
5
από Λαμπαρδάκη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου...

Διπλωματική Εργασία
6
από Μάνος Αναστάσιος Γεωργίου
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
7
από Τριπολίτης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργ. Μελέτης Πλοίου...

Διπλωματική Εργασία
8
από Χρόνης Ανδρέας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Αντοχής Πλοίου...

Διπλωματική Εργασία
9
από Μπακάλης Θεοχάρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
10
από Γεωργίου Γιάννης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργ. Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής...

Διπλωματική Εργασία
11
από Κουρουπάκη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
12
από Μανωλάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
13
από Παπατσάκωνα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
14
από Βουτσινάς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργ. Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής...

Διπλωματική Εργασία
15
από Κόκκινος Μιχαήλ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
16
από Δεμπονέρας Χρήστος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Θαλάσσιων Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
17
από Ζούπας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
18
από Δοξαράς Δ.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
19
από Κωνσταντίνου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
20
από Παναγούλης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργ. Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής...

Διπλωματική Εργασία