1
από Τριπολίτης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργ. Μελέτης Πλοίου...

Διπλωματική Εργασία
2
από Βουτσινάς Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργ. Μελέτης Πλοίου...

Διπλωματική Εργασία
3
από Γαβριηλίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργ. Μελέτης Πλοίου...

Διπλωματική Εργασία
4
από Ισιρικιάν Μ.Ο.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργ. Μελέτης Πλοίου...

Διπλωματική Εργασία
5
...ΕΜΠ - Τμ. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργ. Μελέτης Πλοίου...

Διπλωματική Εργασία