1
από Ρούσση Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙΙ "Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών"...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

3
από Φλώρος Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. ΙΙ:Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασίων & Συστημάτων...

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙΙ "Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών"...
Το πλήρες κείμενο

5
από Βασιλείου Παναγιώτης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. IV:Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Βιβλίο
7
από Δογάνης Φίλιππος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. ΙΙ:Ανάλυσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασίων & Συστημάτων - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
8
από Καψάλης Νικόλαος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. ΙΙ:Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασίων & Συστημάτων...

Διπλωματική Εργασία
9
από Λούτα Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. IV: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
10
από Σπηλιωτοπούλου Χριστίνα - Νικολέττα
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. IV: Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Συνέδριο
12
από Μπαντής Μιλτιάδης
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. IV: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
13
από Τριάντου Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. ΙΙΙ:Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών...

Διπλωματική Εργασία
14
από Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. IV: Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
15
από Λέρη Αδαμαντία Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. ΙΙ:Εργ. Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας...

Διπλωματική Εργασία
16
από Μαραμαθάς Α., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Κυριακοπούλου Δ., Πούλου Σ., Αθανασίου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Σαρίμβεης Χ., Νικολάου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Kookos I., Perkins J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου