1
από Ρούσση Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙΙ "Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών"...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

3
από Φλώρος Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. ΙΙ:Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασίων & Συστημάτων...

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙΙ "Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών"...
Το πλήρες κείμενο

5
από Βασιλείου Παναγιώτης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. IV:Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Συνέδριο
8
από Λούτα Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. IV: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
9
από Σπηλιωτοπούλου Χριστίνα - Νικολέττα
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. IV: Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
10
από Καψάλης Νικόλαος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. ΙΙ:Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασίων & Συστημάτων...

Διπλωματική Εργασία
11
από Μπαντής Μιλτιάδης
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. IV: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
12
από Δογάνης Φίλιππος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. ΙΙ:Ανάλυσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασίων & Συστημάτων - Εργ...

Διπλωματική Εργασία
13
από Κωνσταντινίδης Γιάννης, Γκανής Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου
14
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Κατσίνης Δ., Ζαννίκος Φανούριος, Λόης Ε., Τέας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου
16
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου
17
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Λιοδάκης Σ., Γάκης Δ., Μπακιρτζής Δ., Βορίσης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου
19
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου
20
...ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Εισήγηση συνεδρίου