1
από Φράγκος Κυριάκος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τομ. Τοπογραφίας...

Διπλωματική Εργασία
2
από Δανέζης Χριστόδουλος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΕΜΠ - Τομ. Τοπογραφίας...

Διπλωματική Εργασία
3
από Μασσίνας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΜΠ - Τομ. Τοπογραφίας...

Διπλωματική Εργασία
4
από Λεφάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΜΠ - Τομ. Τοπογραφίας...

Διπλωματική Εργασία