ΕΟΜΜΕΧ

Ο ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας) ήταν ελληνικός δημόσιος οργανισμός, με στόχο να προωθήσει και να στηρίξει την εθνική βιοτεχνία και χειροτεχνία. Παρέχεται από τη Wikipedia
1
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΕΟΜΜΕΧ...

Ημερίδα
2
από Γανιάρης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...ΕΟΜΜΕΧ...

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
6
από Δαμιανίδης Κ., Ζήβας Αντώνιος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
8
από Παπατρέχας Γεράσιμος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
10
από Κασσιμάτη Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
14
από Γαλάτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
19
από Κούμαρη - Σταθάκη Ροδ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΟΜΜΕΧ...

Βιβλίο