1
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
8
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
10
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
11
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές
12
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΣΥΕ-Δ/νση Βιομηχανίας & Εξωτερικού Εμπορίου...

Στατιστικές